marți, octombrie 18, 2005

Reconstituirea parohiei

[...] Toate datele imediate atestă că măcar în marile oraşe contemporane comunitatea euharistică s-a transformat în grup religios impersonal masiv.
Parohiile numără mii - uneori zeci de mii de credincioşi: nu există comuniune personală, nici conştiinţa apartenenţei la acelaşi grup.[...] axa şi ţelul liturghiei par să se fi deplasat. În loc de participarea la trupul lui Hristos- apropierea de potirul unităţii credincioşilor -, au devenit ascultarea unei predici moraliste care propune reţete de comportament social.[...]
Reconstituirea parohiei înseamnă: comunităţi euharistice locale, foarte restrânse numeric, astfel ca să fie realmente posibile comuniune şi legătura credincioşilor între ei şi cu păstorul lor.[...] Comunităţi euharistice aritmetic limitate înseamnă ineluctabil o multiplicare a parohiilor şi eventual suprimarea progresivă a sacerdoţiului profesional, persoana cea mai indicată poate primi harisma sacerdoţiului şi poate asuma obligaţiile păstorului, păstrându-şi propria activitate profesională cu care îşi câştigă existenţa.
*** Christos Yannaras - Libertatea moralei, Ed. Anastasia, Buc., 2004, extrase din "Unicul program: reconstituirea parohiei", pg. 236 ***