vineri, mai 28, 2021

Sfîntul Policarp - Împotriva dochetismului și a gnosticismului
       VII.1. „Dar tot cel care nu mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este antihrist” (1 In 4, 2-3); iar cel care nu mărturiseşte mărturia crucii este de la diavol; iar cel care tălmăceșțe greșit cuvintele Domnului după cum are poftă şi spune că nu este nici înviere, nici judecată, acesta este primul născut al satanei. 

    VII.2. Prin urmare, îndepărtînd deșertăciunile celor mulţi şi învăţăturile false, să ne întoarcem la cuvîntul care ne-a fost dat de la început, „priveghind în rugăciuni” (1 Pt. 4, 7) şi stăruind în posturi, cerînd în rugăciunile noastre către atotvăzătorul Dumnezeu „să nu ne ducă în ispită” (Mt. 6, 13), fiindcă Domnul a zis: „duhul este osîrduitor, dar trupul este neputincios” (Mt. 26, 41). (1)


Cugetare:

 • Ce este dochetismul?
   
  Termenul vine din grecescul δοκέω cu sensul de „a părea”. L-a folosit prima dată episcopul Antiohiei Serapio (190-203) care susținea că trupul lui Iisus era „spiritual”.Desemnează, de atunci încoace, o concepție care susține că Iisus a fost o putere spirituală a lui Dumnezeu, care părea să aibă trup dar, de fapt, el era spirit pur care emana o arătare trupească.

 • Scrierile gnostice de la Nag Hammadi vorbesc despre trupul epifanic al lui Hristos.

 • Sfîntul Ap. Ioan îi combate dur: „Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul şi antihristul.” (2 In 1,7)

 • Sfinții Părinți au combătut adesea dochetismul oriunde l-au identificat.

 • Azi îl putem găsi ascuns în forme de dispreț pseudoascetic al trupului.

 • Implicațiile privesc realitatea trupului Domnului Iisus Hristos, deci și realitatea Trupului și Sîngelui euharistic și răscumpărarea reală prin  Jerfa Domnului Iisus Hristos.

 • Azi mai întîlnim creștini ortodocși care, neștiind dogmele, vorbesc despre propriul trup ca despre o închisoare, despre lucru nesfințit și dezgustător și care, pe deasupra, mai stabilesc și cadrele validității Sfintel Taine a Cuminecării. 

 • De pildă: Împărtășania își pierde validitatea dacă pupi de cineva - un exemplu pueril, dar trist și eretic.

 • Mă gîndesc că ar fi interesant să identificăm practici și idei care ascund concepții dochetiste/gnostice.

_______________
1) Sfîntul Policarp, Episcopul Smirnei, Ed. Doxologia, Iași, 2011, p. 73
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu