joi, iunie 24, 2021

Ilie Ecdicul - Capete morale (VI)

 18. Dracii războiesc sufletul mai ales prin gînduri, nu prin lucruri. Căci lucrurile în ele însele sunt necesare. Și pricina lucrurilor este auzul și vederea. Însă al gîndurilor obișnuința, și dracii.

19. Păcatul sufletului se întinde în trei ramuri: în fapte, în cuvinte și în gînduri. Iar bunul nepăcătuirii în șase. Căci trebuie să păzim fără greșeală cele cinci simțuri și cuvîntul rostit. Cel ce nu păcătuiește în acestea e ”bărbat desăvîrșit, în stare să înfrîneze și mădularele trupului.”(1)


Cugetare:

Detalieri la paragraful 18

 • Libertatea noastră, garantată de iubirea lui Dumnezeu, este manifestată deja la nivelul alcătuirii gîndurilor.
 • Ce și cum gîndim dă măsura situării noastre în războiul nevăzut. 
 • E înspăimîntător de-a dreptul cînd reușim aflăm cine sîntem fără cenzura socială, culturală și religioasă care ne modelează cuvintele și faptele. 
 • Cine sîntem cînd credem că sîntem singuri, nesupravegheați, eliberați de restrîngeri și consecințe?
 • Gîndurile noastre sînt acelea care decid folosirea spre păcat a ceea ce ne înconjoară.
 • Lucrurile sînt amorale și adesea necesare. 
 • Cuțitul e amoral. Dacă nu e necesar stă și ruginește, dacă e necesar, în mîna unui om sănătos la gînd, taie pîine, în mîna unui îmbolnăvit de mînie ucide.
 • Prin felul în care gîndim îi transformăm chiar și pe semenii noștri în lucruri. 
 • Îi folosim ca pe lucruri pentru a stoarce din ei folosul păcătos pe care îl urmărim.
 • Uneori dependența de acestă folosire a oamenilor ca pe lucruri o numim iubire, credem că iubim ptr că ne simțim bine cînd exploatăm. Acestă groaznică deformare și răstălmăcire a iubirii o regăim în iubirea dintre îndrăgostiți, în căsnicii, în iubirea dintre părinți si copii.
 • E vital să înțelegem ce înseamnă să gîndim luminat.
 • În gînd colaborăm cu lucrarea diabolică și tot acolo consolidăm alegerile, fie păcătoase, fie virtuoase. 
 • Lucrurile devin semnificative prim simțuri, gîndurile produc semnificații conforme cu alegerea fa a urma o obișnuința sau alta.
 • De aceea, perseverența în rugăciunea scurtă, care se desfășoară la nivelul gîndulrilor și creează un fundal de gîndire transparent Duhului Sfînt oprește influența diabolică și alunecarea prea lejeră către obișnuințele răului.

Detalieri la 19. 

 • Prin fapte, cuvinte și gînduri se întinde păcatul să ne umbrească viața și ce se află în preajma noastră
 • Stăruința în paza simțurilor și în atenția asupra felului în care comunicăm cu alții, de la conținuturi la cuvinte rostite verbal sau rostite prin limbaj non-verbal aduce beneficiile nepăcătuirii. Ne face să cîștigăm statura duhovnicească, a bărbăției emblematice de care se învrednicește orice persoană, bărbat sau femeie, adult sau copil.


_______________________

1) Stăniloae, Dumitru, Filocalia, vol. 4, Editura IBMBOR, București, 1977, p. 283-284


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu