joi, iunie 03, 2021

Sfîntul Policarp - Iubirea frăţească

 X. 1. Aşadar, stăruiți dar în acestea şi urmaţi pilda Domnului, fiți tari în  credinţă și de neclintit, iubitori de frăţie, cu dragoste unii pentru alţii, uniți în adevăr, avînd răbdare între voi cu blândeţea Domnului, fără să dispreţuiţi pe cineva.(1)


Cugetare:

  • Cu voia lui Dumnezeu, Sfîntul Policarp ne-a însoțit în această perioadă grea și plină de nesiguranțe și dezbinări. 

  • L-am avut alături de noi și am învățat de la el cum să trăim o ortodoxie patristică, adică o ortodoxie autentică. 

  • Privind în fugă peste textele publicate de noi din Sfîntul Policarp ne amintim:
            1. Primim și slujim Domnului urmînd pilda imitatorilor adevăratei iubiri (sfinții);

            2. Lăsăm deoparte vorbăria deșartă și punem învățăturile în aplicare de îndată (ne încingem șalele) știind că lucrarea noastră este mîntuiitoare nu din cauza noastră ci a harului;

            3. Domnul ne-a învăţat:

              - „Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi”; 

              - iertaţi ca şi vouă să vi se ierte; 

             - arătaţi milă pentru ca şi vouă să vi se arate milă; „măsura cu care voi măsuraţi va fi cea după care vi se va măsura”;

             - „fericiţi sunt cei săraci” şi cei „prigoniţi pentru dreptate, fiindcă a lor este Împărăţia lui Dumnezeu”. (Mt 7,1; Lc. 6, 37; Lc 6,20; Mt. 5, 3 și 10

            4. Ni se spune că dacă am da atenție invataturilor apostolice  vom putea să ne zidim în credinţa ce ne-a fost dată. 

            5. Începutul tuturor relelor este iubirea de avere;

            6. Văduvia este o stare care transformă persoanele în altare ale lui Dumnezeu dacă se trăiește moral;

            7. Diaconii slujesc lui Hristos, nu omaenilor, să placă Aceluia nu să caute a fi plăcuți oamenilor;

            8. Tinerii (fecioarele incuse) pot trăi fără pată morală, în abstinență sexuală și abținîndu-se de la rău (în opoziție cu foamea de „experiențe” care li se insuflă azi;

            9.  Preoții să:

                - fie cu inimă bună;

                - să îi aducă înapoi pe cei rătăciți;

                - să cerceteze bolnavii;

                să nu neglijeze pe cei în nevoi (văduve, orfani etc)

                - să aibe gîndul la Dumnezeu mereu;

                - să se ferească de orice mînie;

                - să fugă de iubirea de bani;

                - să nu aibe judecăți aspre;

                - să slujească cu frică și evlavie;

                - fie rîvnitori la bine;

                - să stea deoparte de certuri;

               - să stea deoparte de fățarnici, de prefăcuții credinței și de cei care provoacă rătăciri;

            10. Cel care nu mărturisește Cruce este de la diavol;

            11. Învățăturile false se combat începînd prin a ne întoarce la rugăciune și postire;

            12.  Nădejdea noastră și garantul mîntuirii este Iisus Hristos, Domnul.

            13. Să imităm răbdarea Sa.

           14. Să facem ascultare (cu mintea, inima și fapta) de cuvîntului dreptătii (învățăturile de credință)

            15. Să exersăm (antrenăm) capacitatea de a îndura.

            16. Să ne motivăm admirînd mucenicii și martirii.

            17. Să nu iubim aceste vremuri ci pe Hristos, Cel ce a înviat.

            18.  Ni se spune: 

         - fiți tari în  credinţă și de neclintit,  

         - iubitori de frăţie, 

         - cu dragoste unii pentru alţii,  

         - uniți în adevăr, 

         - avînd răbdare între voi cu blândeţea Domnului, fără să dispreţuiţi pe cineva.”

         - Supuneţi-vă unii altora, purtaţi-vă cu cinste între neamuri, (I Pt 2,12

         - pentru ca din faptele voastre cele bune și voi să primiţi laudă 

         - și Domnul să nu fie vorbit de rău din cauza voastră. 

            19. Să nu ezităm să facem binele de îndată ce putem;

            20. Ne întristăm pentru cei care cad din credință;

            21. Cu cît credem că știm mai bine Sf. Scriptură, cu atît crește răspunderea de a trai conform ei;

       22. Sfîntul Policarp roagă pe Dumnezeu pentru noi, cerînd: să vă zidească în credinţă şi în adevăr şi în toată blândeţea şi fără mânie,ci în ascultare, îndelungă răbdare, înfruntarea necazurilor şi curățenie; şi să vă dea soartă şi parte cu sfinţii Săi şi nouă şi vouă şi tuturor celor de sub cer care vor crede în Domnul nostru Iisus Hristos şi în Tatăl Său, Care L-a înviat din morţi.


Mare este Dumnezeu între sfinții Săi! 

Pentru rugăciunile Sfîntului Policarp, Doamne Iisuse, ajută-ne, apără-ne și ne mîntuiește!


_______________
1) Sfîntul Policarp, Episcopul Smirnei, Ed. Doxologia, Iași, 2011, p. 76


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu